Wequip - Onze specialiteit? Wij verbinden

onze specialiteit?
wij verbinden.

wequip is deskundig, objectief en onafhankelijk.

Dat betekent dat de begeleiding door de specialisten van Wequip zich bij elk glasvezelproject volledig richt op de doelstellingen van de opdrachtgever en de bij het project betrokken maatschappelijke belangen.
Wequip handelt transparant, onderbouwt adviezen met controleerbare feiten en heldere redeneringen.
Wequip heeft een uitgebreid netwerk maar heeft geen belangen op de leveranciersmarkt.

one-stop-shop voor alle glasvezeldiensten

diensten

wequip voert voor u het projectmanagement en weet uit ervaring dat breedbandprojecten zelden eenvoudig zijn. De benodigde investeringen zijn relatief groot, kapitaal is niet eenvoudig te vinden, doorlooptijden zijn lang en niet bij elke belanghebbende is de urgentie of het enthousiasme even groot. Breedband is bovendien technisch ingewikkeld en samenwerken is altijd moeilijker dan het lijkt. Deelnemers in uw project en andere belanghebbenden kunnen het gevoel krijgen dat zij keuzes moeten maken die zij niet kunnen overzien. Wequip brengt de professionaliteit, het vertrouwen en het enthousiasme dat nodig is om het project tot uitvoering te brengen.

wequip beschikt over kennis van zaken zoals projectanalyse, -definitie, omgevingsanalyse, risicoanalyse, planning en budgetteringen en Wequip handelt onafhankelijk van welke leverancier dan ook. Onze adviseurs maken daardoor elke beoordeling met enkel uw doel en de bij het project betrokken maatschappelijke belangen in het achterhoofd. Wequip handelt transparant, onderbouwt adviezen met controleerbare feiten en heldere redeneringen.

wequip beheerst de techniek; is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, heeft een goed netwerk in de industrie en bij de wetenschap. Technische keuzes en een modulaire gefaseerde opzet van een project kunnen van grote invloed zijn op de hoogte van het initieel te investeren bedrag. Wequip kan hierover sparren met alle belanghebbenden en hen begeleiden bij het maken van keuzes.

wequip is realistisch. Dat betekent dat we belanghebbenden begeleiden bij het articuleren van hun vraag zonder dat zij met techniek worden lastiggevallen. Het betekent dat leveranciers worden benaderd met heldere vragen waardoor zij met faire marges scherp kunnen offreren.

wequip ontwerpt uw samenwerking en beschikt over de expertise om de beste passende rechtsvorm te bepalen voor elk project, welke dat ook mag zijn. Dit betekent bijv. de oprichting van een vennootschap, een stichting, een coöperatie of een combinatie hiervan. Het is een vak apart om de verschillende belangen te borgen, de zeggenschap te verdelen en te zorgen voor een slagvaardige en professionele organisatie voor beheer en exploitatie van het netwerk.

wequip beschikt over diepgaande juridische kennis van onderwerpen als Europees aanbesteden, Staatssteun, DA(E)B (‘Diensten van Algemeen Economisch Belang) en PPS (Publieke en Private Samenwerking).

wequip stelt voor u alle contracten op die nodig zijn voor een breedbandproject of beoordeelt bestaande contracten van derden. Of het nu gaat om interne afspraken, afspraken tussen private partijen en de gemeente, contracten met de bank, contracten met aannemers, contracten met de 'belichter' van het netwerk of de dienstenleveranciers. Ook de algemene gebruiksvoorwaarden voor een netwerk stelt Wequip voor u op.

wequip maakt accurate projecties van de investeringen die nodig zijn om een breedbandproject te realiseren. Wequip kan de zogenoemde engineering verzorgen en ook de iteraties om van het eerste ontwerp te komen tot het definitieve ontwerp dat past op de specifieke situatie. Passend bij de investeringen en kostenramingen stelt Wequip exploitatiebegrotingen op, zodat duidelijk is met welke kosten en welke inkomsten uw breedbandproject rekening moet houden. Wequip analyseert de robuustheid van de aannames en de impact die afwijkingen ten opzichte van de aannames kunnen hebben op uw exploitatieresultaat.

wequip vertegenwoordigt en begeleidt u bij de bank en subsidieverstrekkers bij het aantrekken van financiering voor uw project.

wequip heeft veel ervaring met vernieuwende, soms zelfs baanbrekende projecten en is zeer ervaren in het managen van de dagelijkse gang van zaken bij een project of beheer van een netwerk.

wequip ontzorgt met diensten gericht op duurzaam beheer en exploitatie van het netwerk.

 

wequip’s kennis, ervaring en expertise

Wequip heeft opdrachten uitgevoerd voor de volgende gemeentes:
Gemeente Bergen, Bergeijk, Bladel, Boekel, Cuijk, Eersel, Grave, Hapert, Eindhoven, Heeze-Leende, Mill en St. Hubert, Oirschot, Schijndel, Valkenswaard, Veghel, Veldhoven en Waalre.

Wequip’s adviseurs zijn direct betrokken bij verschillende lokale netwerken voor inwoners. Onder meer in Boekel (Boekelnet), Heeze-Leende (HSLnet), Hilvarenbeek (Hilverglas), het Land van Cuijk (LvCnet) en Waalre (KT Waalre).

Wequip’s adviseurs zijn direct betrokken bij succesvolle breedbandprojecten voor bedrijventerreinen. Projecten waardoor de lokale ondernemers gezamenlijk zelf kunnen bepalen wat er op hun netwerk gebeurt. Hieronder een greep:
Kempisch Bedrijvenpark KBP, Samenwerkende Eindhovense bedrijventerreinen (Flight Forum, Esp, De Hurk, Acht, Kapelbeemd, Rapenland), bedrijventerrein Habraken (Veldhoven), bedrijventerrein De Schaapsloop (Valkenswaard) en bedrijvenpark Westfields (Oirschot).

Wequip is vanwege haar expertise op het gebied van aanbesteding betrokken bij de inrichting van de aanbesteding van Schoolnet Eindhoven, een organisatie die als één van de eerste is gestart met het verzorgen van breedband speciaal voor scholen.
Aansluitend is het Schoolnet Brabant-project erin geslaagd om voor grote gebieden van Brabant voor elke school een aantrekkelijk glasvezel aanbod uit de markt te halen. Zie ook toepassingen/onderwijs.

Wequip is betrokken bij de volgende PPS (Publiek Private Samenwerkingen) projecten: de oprichting van de Eindhoven Fiber Exchange (EFX), de oprichting van Breedband Regio Eindhoven, het coöperatief project met gemeentegarantie van HSLnet en het hierboven genoemde door de provincie en de gemeente Eindhoven geïnitieerde Schoolnet Brabant.

Wequip werkt veel samen met partners, waaronder Stedenlink, TU/e, KvK, TNO en brancheorganisaties.

glasvezel als het kan,
draadloos als het moet

toepassingen

Er bestaan grote verschillen tussen verglazing voor bedrijven, instellingen en woningen. Hieronder volgt een greep uit groepen die om verschillende redenen geïnteresseerd zijn in supersnel breedband / glasvezel. Wequip is met alle groepen en hun behoeften bekend, zie Wequip’s kennis, ervaring en expertise.

Huishoudens hebben een relatief uniforme basisbehoefte. Voor scholen, (zorg)instellingen gemeenten kan de behoefte enorme verschillen afhankelijk van locatie, grootte en dienstverlening. Grote(re) bedrijven zorgen vaak zelf voor hun breedbandaansluiting, meestal ingekocht bij telecomaanbieders. Bedrijventerreinen (met veel MKB-bedrijven) zijn de meest voorkomende witte / grijze gebieden. Een aansluiting in het stedelijk gebied kost gemiddeld rond 800,-, voor het buitengebied is dit al gauw 3.000,-. Bedragen die ook nog eens gelden bij aanleg na vraagbundeling, want als na de eerste aanleg de grond weer open moet, kunnen deze kosten zelfs oplopen tot 5.000,- per aansluiting. De kosten van een zogenaamde last mile aansluiting zijn beduidend lager dan als er over meerdere kilometers moet worden gegraven. Nieuwe technieken en methoden, zoals de opwaardering van het ‘oude’ kopernetwerk, glasvezel in riolering, inborstelen i.p.v. ingraven of zelfwerkzaamheid bijvoorbeeld bij het graven worden momenteel uitgebreid getest. Daarnaast zijn de mogelijkheden van mobiel breedband (het zogenaamde vierde generatie netwerk of ‘4G en 5G’) interessant. Maar: als slechts één marktpartij een snelle breedbandvoorziening aanbiedt, worden de mogelijke afnemers geconfronteerd met een gebrek aan ‘serieuze’ concurrentie en marktwerking.

Per 1 januari 2015 treden de Wet Langdurige Intensieve Zorg (Wet LIZ) en de nieuwe WMO in werking. Breedband en glasvezel maakt een deel van de komende veranderingen gemakkelijker door te voeren.
Zorgsystemen voor het delen van patiëntinformatie, digitalisering van het contact met patiënten en andere zorgprofessionals, verbeteren van de diagnostiek en mantelzorg, verlagen van kosten van administratie, informatieveiligheid en privacy etc. zijn in toenemende mate van belang in de processen van de zorg. Het thema ‘langer thuis blijven wonen’ neemt in belang toe gezien de toename van de levensverwachting. Dit is mede mogelijk door zorgtoepassingen die uitstekend inhaken op de mogelijkheden van breedband datacommunicatie. Bijvoorbeeld doordat dagelijks contact mogelijk is met een zorgverlener (verpleegkundige, arts) als ook contact met familie, vrienden of de boodschappenservice dat met beeldondersteuning kan worden uitgevoerd. Denk daarnaast ook aan inbraakbeveiliging, camerabewaking, video-intercom, dwaalalarm of het openen van de voordeur met een afstandsbediening.
De toenemende informatievraag en digitalisering betekent dat kwalitatief hoogstaande en betrouwbare breedbandvoorzieningen steeds meer als randvoorwaarden gelden.

Het verbeteren van de onderwijskwaliteit vergt de nodige creativiteit aangezien het budget van de onderwijsinstellingen de laatste jaren en in nabije toekomst alleen maar afneemt. Daarnaast is ook nog sprake van verzwaring van het ‘dienstenpakket’, zoals rugzakkinderen die naar de reguliere basisschool gaan, (wegwerken van) leerachterstanden, voorkomen van vroegtijdige schoolverlaters en de veiligheid op school. Voor scholen in kleinere gemeenschappen wordt het bestaansrecht zelfs bedreigd. Deze problematiek speelt van de basisschool tot aan het wetenschappelijk onderwijs. Het Schoolnet-Brabant project is erin geslaagd om voor grote gebieden van Brabant voor elke school een aantrekkelijk glasvezel aanbod uit de markt te halen.

Sociale veiligheid wordt bevorderd door middel van goede communicatie en contact van buurtbewoners met elkaar en met gemeentelijke instellingen en instanties (zoals de politie), eventueel aangevuld met een particuliere beveiligingsdienst of alarmcentrale.
Camerabeelden kunnen worden ingezet om snel hulp te bieden. Gedetecteerde beweging in een wijk, winkelcentrum of op een bedrijventerrein kan worden aangemerkt ‘mogelijk verdacht’. De slimme software genereert een alarm voor de gebruiker, waarna de bewaker, ondernemer of politie het geval kunnen controleren en evt. optreden. De informatie kan worden gedeeld met verkeercentrales, bijvoorbeeld door aangesloten Verkeer Regel Installaties (VRI’s) te bedienen om hulpdiensten voorrang te geven of gebieden versneld te evacueren. Aangezien het gaat om vaak hoogwaardige beeldcommunicatie met hoge eisen aan betrouwbaarheid, is een breedbandaansluiting voor dergelijke systemen noodzakelijk.

Een toerist oriënteert zich anders en meer op de korte termijn. Laat zich leiden door de weersomstandigheden en wat er op dat moment wordt georganiseerd.
Grote winkelcentra buiten de stadsgrenzen / dorpskernen bieden vaak een soort van toerisme. Winkelend publiek komt voor een dagje uit en het communiceren van andere activiteiten binnen dezelfde gemeente kan een toerist langer 'vasthouden'. Hierbij kan een voorziening als WiFi een uitstekende service zijn, waarmee het contact met het winkelend publiek wordt versterkt.
Een winkel die de klanten WIFI aanbiedt, heeft een glasvezelverbinding nodig om aan de benodigde bandbreedte te kunnen voldoen. In deze branche wordt meer en meer digitaal samengewerkt met leveranciers (automatische ordering, facturatie, voorraadadministratie), waarvoor een snelle verbinding een ‘must’ is.

Een landbouwondernemer kan zijn grond monitoren per dm². Een melkveehouder kan zijn koeien volgen en desgewenst kan ingrijpen bij bijv. koorts, als ze tochtig zijn of als de voeropname afneemt. Dat spreken we over high tech precisie agro, wat alleen mogelijk is met supersnel breedband via glasvezel en een satellietverbinding.

uw lokale netwerk, uw regio,
uw wereld

nieuws

Over glasvezel en breedband is veel te lezen. Hieronder vindt u een greep uit een aantal onderwerpen met links naar de bijbehorende websites.

Breedband internationaal
Breedband heeft een belangrijke plaats in de digitale agenda voor Europa 2020, zie Europese Commissie. Voor informatie over waar Nederland staat binnen Europa als het gaat om breedband, klik hier of hier. Bij de OECD is voor een wereldwijde vergelijking veel informatie te vinden via het OECD Broadband Portal.

Breedband en concurrentiepositie
Als het om supersnel breedband (glasvezel) gaat, is de regio rondom Eindhoven pioniersgebied van het eerste uur. Waarin dit heeft geresulteerd, ziet u via deze links: Eindhoven als regio voor de toekomst (brondocument Financial Times) achter paywall bij fDiIntelligence.
Leest u ook over Eindhoven als best global city for startups volgens CNN, volgens KPMG biedt Eindhoven de buitenlandse investeerder waar voor hun geld en staat Eindhoven hoog in de Europese ranglijst van steden. De uitstraling vanuit het kerngebied van de Brainport blijkt ook wel uit de notering als hoogste binnenkomer in de top-10 van Elseviers ranglijst Toplocaties.

Breedband en wetgeving en beleid
Europa is zeer actief op het gebied van breedband. Enerzijds worden lidstaten en andere overheden aangespoord om de uitrol van nieuwe netwerken aan te jagen, anderzijds wordt er op toegezien dat bestaande marktpartijen worden beschermd tegen oneerlijke concurrentie. Zie de digitale agenda van de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft ook een handboek gepubliceerd voor overheden die overwegen te investeren in breedband.
Voor de regels over staatssteun en breedband in het bijzonder verwijzen wij graag naar de website van het Directoraat-Generaal Concurrentie van de Europese Commissie.
In Nederland wordt op nationaal niveau slechts beperkt beleid gemaakt als het gaat om breedband. Alweer uit 2011 is deze Digitale agenda. Gemeentes en Provincies nemen hier het voortouw, zie bijvoorbeeld de site van Stedenlink. Er zijn subsidiemogelijkheden voor de zogenoemde ‘witte’ gebieden, zie bijvoorbeeld het Breedbandfonds Brabant. De Autoriteit Consument en Markt volgt als nationale toezichthouder de ontwikkeling van de markt wel zeer nauwgezet, zie bijvoorbeeld deze telecommonitor.

Breedband en zorg en welzijn
Op het gebied van zorg en welzijn liggen belangrijke toepassingen van breedband. Informatie kunt u bijvoorbeeld vinden bij zorgaanbieder Zuidzorg, op de site van de Cameratoezichtcentrale en niet te vergeten: in Europa, bijvoorbeeld als onderdeel van de digitale agenda 2020.

Connected Future Conference 29 oktober 2014: Wequip heeft zich gedurende deze dag gericht op de innovatie van de zorg. Een razendsnelle opkomst van sensoren in en om het huis en de mogelijkheden die dit biedt voor zorg op maat, thuis. De eisen die aan veiligheid en betrouwbaarhied van verbindingen en data worden gesteld, maken het efficiënt uitrollen van tradiotneel bekostigde gezondheidszorg moeilijk. Gelijktijdig zetten globale spelers zoals Google in op het verzamelen van zoveel mogelijk data, ook gezondheid- en zorggerelateerd. Bij de uitrol van nieuwe glasvezelnetwerken is de zorg op afstand ('zorg dichtbij') één van de maatschappelijke motieven. Een concrete uitwerking van de business cases die bij deze diensten horen, vraagt inspanning. Duidelijk is wel dat een collectieve actie gericht op een bedrijfszeker en beveiligd netwerk een grote stap is in de goede richting.

Breedband en onderwijs
Ook op het gebied van onderwijs heeft de beschikbaarheid van breedband een grote impact, zowel voor de aanbieders als de ontvangers. Een Europese vergelijking van ICT in het onderwijs vindt u op de site van European Schoolnet. Op de site van Kennisnet kunt u lezen over ‘Flipping the Classroom’. Ook op de site van Schoolnet Brabant vindt u informatie over duurzaam leren en ICT. Mooie initiatieven zijn bijvoorbeeld de gratis online colleges van Open Universiteit en de Universiteit van Nederland, het ‘open course’ aanbod van het MIT, het ‘open learning’ initiatief van Harvard en de vele mogelijkheden om te leren bij de Khan academy. 

Mabib ziet af van lening Breedbandfonds

Oktober 2016: Mabib BV ziet af van de eerder aangevraagde -en toegekende- lening van het Breedbandfonds Brabant. Aan de lening van 35 miljoen euro is een reglement verbonden dat beperkingen oplegt aan de besteding ervan. Mabib kiest nu liever voor private financiering waardoor zij geen rekening hoeft te houden met deze beperkingen. Bovendien is investeringsfonds CIF sinds april van dit jaar de nieuwe eigenaar van Mabib. CIF heeft als investeringsfonds eigen private middelen die kunnen worden aangewend, zonder de rentekosten die het Breedbandfonds berekent.

Dit schept een nieuwe situatie voor het Breedbandfonds. Geeft dit nieuwe mogelijkheden voor de aanvragers die eerder zijn afgewezen in concurrentie met Mabib? Wordt het fonds opengesteld voor nieuwe aanvragen? BOM, de beheerder van het fonds namens de Provincie, beraadt zich momenteel hierop.

Eventuele andere partijen met plannen in witte gebieden moeten in ieder geval rekening houden met de concurrentie van Mabib. Zij blijft voornemens glasvezel aan te leggen in de buitengebieden van Brabant. Dit geldt natuurlijk ook andersom: Mabib kan concurrentie ondervinden van andere initiatieven in het buitengebied.

Centraal blijft de vraag wat de inwoners van de witte buitengebieden én de grijze gebieden / kleine kernen willen betalen en welke mogelijkheden zij hebben om in hun breedbandbehoefte te voorzien. De (geografische) uitgangssituatie is overal verschillend en de meningen en behoeftes van betrokkenen en belanghebbenden ook. Feit is dat de markt en de technische mogelijkheden niet stilstaan. Het maken van keuzes is er niet eenvoudiger op geworden. Ook voor gemeenten is het vaak niet eenvoudig het totale landschap te blijven overzien.

van initiatief naar haalbare case, van uitrol naar oplevering

over wequip

Wequip wil mensen en organisaties vooruit helpen en een beter bestaan bieden middels innovatieve technologie. Thuis en zakelijk, in onderwijs en zorg, bij bedrijf of gemeente, met lagere kosten en beter rendement, vandaag en over 20 jaar, lokaal en internationaal. 
Breedbandprojecten bestaan er in veel soorten en maten, voor onderwijs, voor bedrijventerreinen, voor zorg, voor burgers in het buitengebied. Aanleggen van supersnel breedband is in 2014 nog niet zo gemakkelijk. Het komt bij breedbandprojecten soms aan op bereidheid om risico te nemen, op het slechten van barrières en het overtuigen en enthousiast krijgen van verschillende stakeholders. Maar altijd draait het om het bereiken van een resultaat, een toegevoegde waarde, voor de gebruikers van het netwerk. Mooi als je hierbij de regie kunt houden. Wequip gaat deze uitdagingen graag en met volle overtuiging aan, met en voor u.

‘Wij van Wequip’ zijn een team van mensen dat dit doet vanuit een geheel eigen overtuiging, gedrevenheid, kennis en ervaring. We geloven in samenwerking, in welke vorm dan ook. We zijn betrouwbaar en gedegen, door jarenlange betrokkenheid, hebben veel ervaring en kunnen onze successen aantonen. We hebben expertise in de volle breedte, vanaf eerste idee tot succesvolle exploitatie. We zijn koploper bij de meest vooruitstrevende en innovatieve projecten van Nederland op dit vlak. We zijn geheel onafhankelijk en transparant, zonder belangen bij het verkopen van een specifiek ‘product’ of ‘merk’. We werken met een breed netwerk van relaties én eigen kennis over de prestaties van toeleveranciers in de praktijk. We staan geheel in dienst van úw belang en toegevoegde waarde, als mens, gebruiker, organisatie.
Wequip beschikt over technische, juridische en financiële kennis, over projectmanagers, over veel ervaring en een enorm netwerk van zowel grote, gerenommeerde partijen als innovatieve, kleine of lokale organisaties. Hiermee is Wequip in staat om breedbandprojecten te begeleiden vanaf het meest prille stadium als idee tot en met de afsluiting van het project en succesvol beheer en exploitatie. Wequip neemt graag verantwoordelijkheid. Dat betekent dat Wequip ondersteunt bij het doorhakken van knopen door opdrachtgevers, om keuzes te maken uit alternatieven.
Wequip werkt graag in teamverband, als projectleider of als lid van het projectteam. Andere rollen zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld als extern adviseur om mee te klankborden, directievoerder of als ‘controleur’. Wequip neemt graag verantwoordelijkheid en is gewend om opdrachtgevers te vertegenwoordigen. 

Wequip levert advies, begeleiding en (project)management. Dit kan betrekking hebben op alle aspecten van een breedbandproject, zoals bijvoorbeeldt het selecteren van leveranciers, ontwerpen, aanbesteden en optimaliseren van netwerken.
Wequip biedt ondersteuning bij alle financiële aspecten van een breedbandproject. Wij stellen investeringsramingen op, exploitatiebegrotingen en cashflow projecties. Wij begeleiden selectie-/ inkooptrajecten en onderhandelingen met banken en investeerders.
Ook alle juridische aspecten van een breedbandproject zijn bij Wequip in goede handen. Alle relevante contracten stelt Wequip voor u op, alle afwegingen die betrekking hebben op staatssteun en aanbestedingen zijn in goede handen. En Wequip kan voor elke situatie een degelijke en goed bestuurbare juridische en praktische organisatiestructuur vormgeven.

Elke situatie is anders en elk project kent zijn eigen dynamiek. Wequip ondersteunt u graag in uw project, beantwoordt de vragen die u heeft en helpt u bij het nemen van de hobbels die u wellicht tegenkomt. Wij voeren graag met u een vrijblijvend kennismakings- en adviesgesprek.
De vorm waarin u Wequip contracteert kiest u zelf. Wij werken op uurbasis, met dagtarieven of op basis van fixed price. Wij kunnen u ook tegen een vaste maandelijkse vergoeding op afroep ondersteunen en wij zijn onder voorwaarden bereid om risicodragend te participeren.

team wequip

Oscar Vinck (oscar.vinck@wequip.nl)
Henk van der Wal (henk.vanderwal@wequip.nl)
Stefan van Gerwen (stefan.vangerwen@wequip.nl)
Erik Rickelman (erik.rickelman@wequip.nl)
Boukje Scheepmaker (boukje.scheepmaker@wequip.nl) bezoek de maas 9
5684 pl best
post postbus 433
5680 ak best

tel +31 40 747 07 00
email info@wequip.nl
web wequip.nl

KvK 17090914
BTW-nr NL 8042.04.597
bank NL66 INGB 0009 6057 12

Klikt u hier voor onze Algemene voorwaarden